Algemeen:

Startpagina

Sitemap

Execution Only

Disclaimer

Voor de motorverzekering biedt u drie dekkingsvormen: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Beperkt Casco (Mini-Casco) en Volledig Casco (All Risks). U kiest zelf de verzekering die het beste bij u en uw auto past.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA)

WA verzekering het is wettelijk verplicht om uw motorfiets voor (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren. Deze verzekering dekt de materiële en letselschade die u met uw motorfiets een ander toebrengt.

Beperkt Casco dekking

Beperkt casco verzekering dekt naast wettelijke aansprakelijkheid de schade aan uw motor door onder andere hagel, storm, overstroming, brand, ruitbreuk, botsing met dieren, joyriding en diefstal.

Volledig Casco dekking ( All-risks)

All-risk verzekering Met deze verzekering bent u niet alleen WA verzekerd, maar bent u ook verzekerd tegen schade aan uw eigen motorfiets die door alle van buiten komende oorzaken is veroorzaakt. Een nieuwe motor is het eerste jaar tegen nieuwwaarde verzekerd. Ook na deze periode geldt een gunstige afschrijvingsregeling.

Aanvullend kunt u een ongeval opzittende en een rechtsbijstandverzekering afsluiten.
Het regelen van verzekeringen via internet neemt enorm toe. Steeds meer mensen maken gebruik van internet voor het regelen van hun verzekeringen. Dat is niet zo vreemd. Het zelf bepalen wanneer u uw zaken wilt regelen, zelf een keuze maken van de verzekeraar, en een scherpe premie zijn de voornaamste redenen. Motorfietsverzekering.com is gevestigd in Almere te Flevoland.