Algemeen:

Startpagina

Sitemap

Execution Only

Disclaimer

Natuurlijk maakt u de motorverzekering compleet met:

Motoropzittende verzekering

Deze verzekering geeft ongeacht de schuldvraag recht op uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en de opzittende(n) van de motor alsmede voor kledingschade en schade aan de helm.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt verhaals- en strafbijstand terzake van een verkeersongeval waarbij de verzekerde motor is betrokken. Ook zonder dat er van een verkeersongeval sprake is wordt strafbijstand geboden naar aanleiding van verkeersovertreding, mits de verzekerde voor de rechter is gedagvaard en voorkoming van strafvervolging door een 'schikking' niet mogelijk was. Eveneens bestaat recht op juridische bijstand in geschillen over aankoop, onderhoud, reparatie en revisie van de verzekerde motor.


Het regelen van verzekeringen via internet neemt enorm toe. Steeds meer mensen maken gebruik van internet voor het regelen van hun verzekeringen. Dat is niet zo vreemd. Het zelf bepalen wanneer u uw zaken wilt regelen, zelf een keuze maken van de verzekeraar, en een scherpe premie zijn de voornaamste redenen. Motorfietsverzekering.com is gevestigd in Almere te Flevoland.